Logo Garden Paradiso

POLITYKA PRYWATNOŚCI

DLACZEGO NINIEJSZA INFORMACJA

Niniejsza strona opisuje, sposob zarządzania witryną w związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników, którzy się z nią zapoznają. Jest to informacja dostarczana zgodnie z art. 13 dekretu ustawodawczego n. 196/2003 - Kodeks ochrony danych osobowych dla użytkowników korzystających z usług internetowych Camping Garden Paradiso S.p.a. dostępne drogą elektroniczną z adresu:

www.gardenparadiso.it

Informacje są przewidziane wyłącznie dla strony Camping Garden Paradiso S.p.a. a nie dla innych stron internetowych, które mogą być konsultowane przez użytkownika za pomocą linków. Informacje opierają się również na zaleceniu n. 2/2001, ktore organy europejskie ds. Ochrony danych osobowych; zgromadzone w Grupie ustanowionej na podstawie art. 29 dyrektywy. 95/46 / WE, przyjęly w dniu 17 maja 2001 r. w celu określenia pewnych minimalnych wymogów dotyczących gromadzenia danych osobowych w Internecie. W szczególności dotyczy to metod, czasu i charakteru informacji, które posiadacze danych muszą przekazać użytkownikownikom, gdy łączą się ze stronami internetowymi, niezależnie od celu łącza.

“POSIADACZ” DANYCH

Po zapoznaniu się z tą stroną, dane dotyczące zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób mogą być przetwarzane.Posiadaczem danych jest Camping Garden Paradiso S.p.a. z siedzibą w Via F. Baracca, 55, 30013 Cavallino-Treporti VE.

MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH I KOMUNIKACJA DANYCH

Zabiegi związane z uslugami internetowymi ninijeszej strony odbywają się we wspomnianej siedzibie Camping Garden Paradiso S.p.a. przez specjalnie wyznaczony personel wewnętrzny odpowiedzialny za przetwarzanie danych oraz w biurach partnerów wybranych do świadczenia usług, specjalnie wyznaczonych do przetwarzania danych. Żadne dane pochodzące ze strony internetowej nie są rozpowszechniane, ale moga zostac przekazane stronom trzecim, za pośrednictwem wyżej wymienionych osob, również spoza wspólnoty europejskiej, w celu ukończenia określonego przetwarzania (zarządzanie płatnościami, logistyka).

RODZAJE PRZEWARZANYCH DANYCH

Dane użytkownika

Systemy informatyczne i procedury oprogramowania wykorzystywane do obsługi tej strony internetowej podczas normalnego uzytkowania uzyskują pewne dane osobowe, których transmisja wynika z zastosowania protokołów komunikacji internetowej.Są to informacje, które nie są gromadzone w celu powiązania ze zidentyfikowanymi stronami zainteresowanymi, ale które ze względu na swój charakter mogłyby, poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi przechowywanymi przez strony trzecie, umożliwić identyfikację użytkowników.Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się z witryną, adresy w identyfikatorze URI (Uniform Resource Identifier) prosbe o zasoby, okreslenie czasu w jakim wyslano prosbe, metodę zastosowaną do przesłania prosby do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod liczbowy wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer (sukces, błąd itp.) i inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem komputera użytkownika.Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania z witryny i sprawdzenia jej prawidłowego funkcjonowania oraz są usuwane natychmiast po przetworzeniu. Dane mogą zostać wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych przeciwko witrynie:poza tą ewentualnością dane w kontaktach internetowych nie utrzymują się przez czas niezbędny do spełnienia wyżej wymienionych celów.

Dane podane dobrowolnie przez użytkownika

Opcjonalne, jednoznaczne i dobrowolne wysyłanie wiadomości e-mail na adresy wskazane na tej stronie pociąga za sobą późniejsze nabycie adresu nadawcy, niezbędnego do odpowiedzi na zapytanie, a także wszelkich innych danych osobowych zawartych w wiadomości.Szczegółowe informacje zbiorcze będą stopniowo zgłaszane lub wyświetlane na stronach witryny przygotowanych dla konkretnych zapytan.

COOKIES

Strona gardenparadiso.it używa cookie w celu świadczenia usług, które zwiększają i poprawiają efektywność witryny dla działań użytkowników online. Plik cookie to plik tekstowy, który zawiera informacje i jest pobierany na komputer lub urządzenie mobilne użytkownika odwiedzającego witrynę internetową.Pliki cookie są przydatne, ponieważ umożliwiają stronom internetowym rozpoznanie urządzenia użytkownika. Pliki cookie są następnie odsyłane z powrotem do oryginalnej witryny przy okazji wszystkich kolejnych odwiedzin lub do innej witryny, która rozpoznaje ten plik cookie.Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, odwiedź stronę internetową: www.allaboutcookies.org. W kontekście niniejszej Polityki termin "pliki cookie" oznacza wszystkie podobne narzędzia, w tym Web beacon e file di log.

Jak używamy cookie

Używamy anonimowych plików cookie do przeglądania, koniecznych, by użytkownicy prawidłowo poruszali sie na gardenparadiso.it korzystajac z wszystkich funkcji i uzyskajac dostęp do bezpiecznych obszarów. Używamy analitycznych plików cookie, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób nasi użytkownicy korzystają z witryny, aby zoptymalizować i ulepszyć witrynę, dzięki czemu będzie ona zawsze interesująca i trafna dla użytkowników.Informacje te są anonimowe i służą wyłącznie do celów statystycznych. Korzystamy z plików cookie Analytics w celu monitorowania korzystania z naszej strony, w celu poprawy użyteczności i wykorzystania. Te pliki cookie są zazwyczaj wprowadzane przez zaufane strony trzecie (takie jak Google za pośrednictwem platformy Analytics), jednak Camping Garden Paradiso S.p.a. nie pozwala tym firmom gromadzić danych osobowych użytkowników.Oznacza to, że zagwarantowana zostanie anonimowość, a dane osobowe nie będą wykorzystywane przez inne strony internetowe lub marketingowe bazy danych.

Jak zmienić lub wyłączyć preferencje dotyczące plików cookie

Możesz zezwolić na rejestrację nazwy użytkownika i hasła w plikach cookie po zamknięciu sesji przeglądania i ich aktywacji podczas następnej wizyty, a także możesz odwołać to upoważnienie w dowolnym momencie, z efektami na przyszłość, wybierając określone parametry przeglądarki, które pozwolą na wylaczenie aktywacji plików cookie za pomocą następujących metod:

Mozilla Firefox:
  1. Wybierz “Narzedzia”, potem “Opcje”
  2. Kliknij na “Prywatność”
Microsoft Internet Explorer:
  1. Wybierz “Narzedzia”, potem “Opcje internetowe”
  2. Kliknij na “Prywatność” (lub "Poufność")
  3. Wybierz wybrany poziom prywatności używając kursora.
Chrome:
  1. Wybierz “Narzedzia”, potem “Ustawienia”
  2. Kliknij na “Pokaż ustawienia zaawansowane”
  3. W “Prywatność”, kliknij na “Ustawienia zawartości”
Opera:
  1. Wybierz “Plik”, potem “Preferencje”
  2. Kliknij na “Prywatność”.

Użytkownicy mogą wyłączyć Google Analytics w celu wyświetlania reklam i dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google za pomocą Menedżera preferencji reklam. Aby wyłączyć pliki cookie stron trzecich, które umożliwiają dostosowanie reklam do zachowania w witrynie, można odwiedzić witryny www.networkadvertising.orgwww.youronlinechoices.com w celu identyfikacji członków NAI (Network Advertising Initiative), którzy umieścili na Twoim komputerze pliki cookie dotyczące reklam.Aby użyć funkcji rezygnacji z programu reklamowego członka NAI lub IAB, zaznacz pole odpowiadające firmie, którą chcesz wykluczyć.

OPCJONALNOSC DOSTARCZANIA DANYCH

Poza określonymi dla danych podczas przegladania, użytkownik może podać dane osobowe zawarte w formularzach aplikacyjnych dla Camping Garden Paradiso S.p.a. lub w inny sposób na przyklad w kontaktach z Biurem, aby prosić o przesłania materiałów informacyjnych lub w trakcie innej korespondencji.Niedostarczenie takich danych może uniemożliwić uzyskanie tego, o co wnioskowano. W celu zapewnienia kompletności należy zauważyć, że w niektórych przypadkach (niezwiązane ze zwykłym zarządzaniem tą witryną) Biuro może zażądać wiadomości i informacji zgodnie z art. 157 dekretu z mocą ustawy nr. 196/2003, w celu monitorowania przetwarzania danych osobowych. W takich przypadkach odpowiedź jest obowiązkowa pod groźbą kary administracyjnej.

SPOSOB PRZETWARZANIA

Dane osobowe są przetwarzane za pomocą automatycznych narzędzi przez czas ściśle niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone. Szczególne środki bezpieczeństwa są przestrzegane, aby zapobiec utracie danych, nielegalnemu lub niewłaściwemu użyciu oraz nieautoryzowanemu dostępowi.

PRAWA ZAINTERESOWANYCH

Podmioty, do których odnoszą się dane osobowe, mają w każdej chwili prawo do uzyskania potwierdzenia istnienia lub braku tych samych danych oraz do zapoznania się z ich treścią i pochodzeniem, sprawdzenia ich dokładności lub zażądania jego integracji lub aktualizacji, lub sprostowania (art. 7 dekretu ustawodawczego nr 196/2003). Zgodnie z tym samym artykułem masz prawo żądać anulowania, przekształcenia w anonimową formę lub zablokowania danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, a także w każdym przypadku, z uzasadnionych przyczyn, do sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W związku z wyżej wymienionymi zabiegami, macie prawa przewidziane w tej dziedzinie. Art. 7 dekretu z mocą ustawy z 30 czerwca 2003 r., N. 196 Wysyłając konkretny pisemny wniosek na adres e-mail privacy@gardenparadiso.it do administratora danych.