Logo Garden Paradiso

INFORMACJA EX ART.13 ust. 196/03

Dane osobowe gromadzone na tej stronie będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej do następujących celów:

a) w celu realizacji Państwa prośby o informacje dotyczące naszych usług;
b) do przesyłania komunikatów informacyjnych i handlowych, również o charakterze promocyjnym (w tym nasz biuletyn), materiałów reklamowych i / lub ofert towarów i usług, wszelkimi środkami (znanymi lub nie), w tym jako przykład: poczta, Internet, telefon, e-mail, MMS, SMS.

Charakter dostarczania danych użytkownika do celów, o których mowa w punkcie a), jest konieczny, aby spełnić Państwa prosbe o udzielenia informacji, w przypadku odmowy mogłoby to naruszyć tę możliwość. Natomiast w celach, o których mowa w punkcie b), dane są opcjonalne, wowczas odmowa nie będzie miała żadnego wpływu na cel, o którym mowa w punkcie a).

Dane te będą przetwarzane przez personel wewnętrzny, przekazywane wyłącznie upoważnionym stronom i nie będą rozpowszechniane.

W odniesieniu do dostarczonych danych użytkownik ma prawa przewidziane w art. 7, moze przesyłac pisemna prosbe do administratora danych: Camping Garden Paradiso S.p.a. z siedzibą główną Via F. Baracca, 55, 30013 Cavallino-Treporti VE, do administratora danych.