Sprawdź dostępność i zarezerwuj

Regulamin kempingu

Dyrekcja Campingu Garden Paradiso prosi swoich gości o przestrzeganie poniższych zasad w celu zapewnienia im spokojnego i komfortowego pobytu. Niniejszy regulamin anuluje i zastępuje poprzedni.

1. Aby móc wjechać i przebywać na terenie kempingu każdy gość musi zarejestrować się na podstawie swojego dokumentu tożsamości (dotyczy to również dzieci). Kierownik grupy zobowiązany jest zdeponować swój dowód tożsamości, skontrolować poprawność rejestracji wszystkich uczestników i natychmiast powiadomić o wszelkich rozbieżnościach i zmianach. Każdy gość indywidualny otrzyma bransoletkę i identyfikator kempingowy, który należy okazywać na życzenie pracowników ochrony. Należy je zwrócić w dniu wyjazdu. Minimalny okres pobytu w sezonie wynosi 7 dni. Zwierzęta nie są akceptowane.

2. Wizyty krewnych i znajomych muszą być uzgodnione z Dyrekcją kempingu. Osoby wkraczające na teren kempingu zobowiązane są do pozostawienia przy wejściu swojego dowodu tożsamości. Jeżeli pobyt na kempingu przekroczy 60 minut, dla każdej osoby zostanie zastosowana obowiązująca opłata (wyszczególniona w cenniku). Odwiedziny nie są dozwolone w soboty, niedziele i święta. Zabrania się odwiedzin w godzinach obowiązywania ciszy nocnej.

3. Gość może wybrać stanowisko w wolnej strefie po uzyskaniu aprobaty. Dozwolone jest zajęcie przez załogę tylko jednego stanowiska noclegowego. Każda załoga musi zapewnić na stanowisku miejsce parkingowe dla swojego pojazdu. Dodatkowe wyposażenie można zamontować dopiero po sprawdzeniu dostępności miejsca na samochód. Jeśli podczas pobytu chcesz zmienić stanowisko, musisz uprzedzić o tym Dyrekcję.

4. Za sprzątanie końcowe pobierana jest również opłata za zakwaterowanie. Wyjeżdżający gość jest zobowiązany do pozbycia się śmieci, pozostawienia pomieszczeń i mebli w porządku, umycia naczyń i uporządkowania płyty kuchennej, wyczyszczenia i rozmrożenia lodówki, wyczyszczenia kuchenki mikrofalowej, zebrania pościeli (i ręczników, jeśli są), aby można je było zostawić gotowe do odbioru. W przypadku, gdy zakwaterowanie nie zostanie pozostawione w takim samym stanie, w jakim zostało odebrane, z kaucji zostanie potrącona dodatkowa kwota.

5. Liczba dni pobytu ustalana jest na podstawie liczby noclegów. Kemping należy opuścić przed godziną 11:00 w przypadku zajmowanych stanowisk i przed godziną 10:00 w przypadku jednostek mieszkalnych. Po tym czasie zostanie naliczony dodatkowy dzień pobytu. Opłatę za pobyt można uiścić również na dwa dni przed wyjazdem. Od 1 kwietnia do 30 września każdy gość – niezależnie od wieku – jest zobowiązany do uiszczenia opłaty klimatycznej. Zgodnie z decyzją rady miejskiej nr 15 z 19.03.2012.

6. Wpłacony przez gościa depozyt zostanie zatrzymany w przypadku gościa, który zrezygnuje z rezerwacji w okresie krótszym niż 45 dni przed datą planowanego przyjazdu. Dopuszcza się przyjazd z opóźnieniem do 24 godzin. Gość, który przyspieszy swój wyjazd, zostanie obciążony opłatą za wszystkie dni rezerwacji.

7. Osobom niepełnoletnim muszą towarzyszyć rodzice lub osoby dorosłe, które będą za nie odpowiedzialne i będą ich gwarantami wobec Dyrekcji.

8. Goście mogą korzystać z pojazdów mechanicznych wyłącznie w celu wjazdu i wyjazdu z kempingu w dozwolonych godzinach – nigdy w celu przemieszczania się po terenie kempingu. Maksymalna dozwolona prędkość poruszania się wynosi 10 km/godz.

9. W godzinach od 23:00 do 7:30 i od 13:00 do 15:00 obowiązuje zachowanie maksymalnej ciszy. W szczególności zabronione są:

 • wjazd i wyjazd pojazdów silnikowych oraz ruch lokalny, w tym na rowerach; 
 • jazda na hulajnodze;
 • korzystanie z obiektów i sprzętu sportowo-rekreacyjnego.

Należy unikać hałaśliwego zachowania i używania głośnego sprzętu, który może przeszkadzać gościom. Muszą być przestrzegane akceptowalne poziomy głośności telewizorów i radioodbiorników.

10. Korzystanie z basenu obwarowane jest następującymi zasadami:

 • należy przestrzegać ustalonych godzin korzystania z basenu;
 • przed wejściem do basenu powinno się dokładnie spłukać ciało pod prysznicem i przejść przez brodzik służący do obmycia stóp;
 • skoki do basenu są surowo zabronione;
 • zabronione jest jedzenie przy krawędzi basenu;
 • kategorycznie zabrania się biegania na terenie kompleksu basenowego;
 • obowiązuje chodzenie w czystym obuwiu plażowym;
 • zabrania się pływania na bezdechu.

Dzieci w wieku poniżej 4 lat muszą nosić odpowiedni strój kąpielowy lub wodoodporne pieluchy (dostępne w sprzedaży na terenie Bazaru). W celu zapewnienia jakości świadczonych usług i zgodności z obowiązującymi przepisami (w tym dotyczącymi ochrony zdrowia / dobrego samopoczucia klientów), Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zamknięcia basenu ze względów sanitarnych i/lub konieczności przeprowadzenia konserwacji nadzwyczajnej, o ile nie wiąże się to z koniecznością wypłaty odszkodowań.

11. Plaża jest nadzorowana przez ratowników kempingu w ściśle ustalonych godzinach. Korzystanie z windsurfingu i łodzi jest dozwolone tylko na obszarze oznakowanym tablicami ostrzegawczymi. Zabronione jest wchodzenie do wody, gdy wywieszona jest czerwona flaga, i zawsze od godziny 19:00 do 09:30 zabrania się chodzenia po falochronach oraz zbliżania się do podwodnych skał (granica oznaczona jest biało-czerwonymi słupkami). Zabrania się nurkowania, wędkarstwa podwodnego i wędkarstwa w promieniu 500 metrów od brzegu.

12. Zapewniając stały nadzór nad kempingiem, Dyrekcja nie ponosi odpowiedzialności za utratę kosztowności i/lub przedmiotów osobistych. W punkcie informacyjnym znajdują się skrytki depozytowe (objęte ubezpieczeniem), w których każdy gość może zdeponować pieniądze, kosztowności, dokumenty itp...

13. Wszelkie wiadomości przeznaczone dla gości będą dostarczane bezpośrednio do obiektu. W celu załatwienia wszelkich sytuacji awaryjnych prosimy gości o zarejestrowanie swojego telefonu komórkowego w recepcji. Goście proszeni są o odbiór korespondencji we wspomnianym powyżej Biurze Informacyjnym. Po pięciu dniach przechowywania poczta zostanie zwrócona do nadawcy.

14. Kemping korzysta z energii elektrycznej o napięciu 220 V, częstotliwości 50 Hz. Gniazda elektryczne na terenie kempingu charakteryzują się mocą nominalną około 1200 W. Każda próba użycia urządzeń o większej mocy (takich jak kuchenki i piece elektryczne, klimatyzatory) spowoduje uszkodzenie wyłącznika automatycznego. Zabronione jest podłączanie do sieci elektrycznej jakichkolwiek urządzeń lub sprzętu niezgodnych z przepisami lub wyposażonych w gniazdka lub kable niebędące w idealnym stanie, czy też o mocy większej niż dozwolona. Prosimy o natychmiastowe zgłaszanie do Dyrekcji wszelkich problemów dotyczących eksploatacji instalacji elektrycznej. Zabrania się układania kabli elektrycznych o długości powyżej 30 metrów, przeciągania kabli elektrycznych w poprzek dróg lub przez teren pokryty roślinnością. W przypadku naruszenia poprzedniego paragrafu, personel kempingu jest wyraźnie upoważniony do natychmiastowego i bez uprzedzenia odłączenia od zasilania jakiegokolwiek kabla i/lub innego urządzenia. Takie samo prawo obowiązuje w przypadku połączeń elektrycznych niespełniających obowiązujących przepisów.

15. Grillowanie jest dozwolone tylko w sposób i w warunkach atmosferycznych, które nie stanowią zagrożenia ani zakłóceń. Korzystanie z otwartego ognia jest bezwzględnie zabronione, zarówno na terenie kempingu, jak i na plaży. Zabronione jest również posiadanie jakiegokolwiek rodzaju paliwa lub substancji łatwopalnych, z wyjątkiem butli z gazem typu „gaz kempingowy” (mieszanka gazowa do biwakowania zgodna z obowiązującymi przepisami) o maks. wadze 5 kg. Stosowanie butli domowych jest niezwykle niebezpieczne. Wewnątrz namiotów surowo zabrania się palenia tytoniu, używania świec, (stosowania otwartego ognia) oraz gotowania. Zabrania się przywiązywania do drzew lin, sznurków, drutów żelaznych, hamaków i/lub instalowania czegokolwiek, co mogłoby stanowić zagrożenie lub utrudniać swobodne poruszanie się.

16. Informujemy naszych gości, że w związku z faktem iż nasz obiekt wpisuje się w kontekst szacunku dla środowiska (Laguna Wenecka), każde nasze działanie ma na względzie dobro środowiska, dlatego też zwalczanie komarów prowadzimy z jak najmniejszą dla niego szkodą, regularnie eliminując komary w stanie larwalnym. Zadbaliśmy również o zadomowienie się na kempingu jaskółek i nietoperzy, będących naturalnymi wrogami komarów. W szczególnych przypadkach zabiegi skierowane na miejscowe eliminowanie komarów tygrysich wykonujemy z użyciem wybranych produktów wyłącznie na życzenie gości (prosimy o zgłoszenie w Biurze Informacyjnym).

17. MYJNIA SAMOCHODOWA: mycie samochodu oraz każdego innego pojazdu lub urządzenia jest dozwolone tylko na specjalnym stanowisku na parkingu zewnętrznym, w godzinach od 07:00 do 13:00 i od 15:00 do 20:00, z użyciem produktów i detergentów, które spełniają wymogi prawne (zalecamy umiarkowane używanie środków chemicznych). Bezwzględnie zabrania się mycia środkami chemicznymi jakichkolwiek pojazdów lub urządzeń na polu namiotowym.

18. Zabrania się palenia tytoniu w każdym zamkniętym pomieszczeniu: biurze, łazience, sklepie, barze, restauracji itp. Prosimy również o niepalenie w obecności dzieci i kobiet w widocznej ciąży, nawet na zewnątrz, zarówno na kempingu, jak i na plaży (dotyczy to alej, placów zabaw i boisk sportowych, amfiteatru, plaży itp.)

19. ZARZĄDZANIE AWARYJNE: W przypadku sytuacji awaryjnej (pożaru, złego samopoczucia, wypadku itp.) należy natychmiast powiadomić znajdującego się jak najbliżej pracownika kempingu, który skontaktuje się z centralą i/lub Dyrekcją. Podejmie ona niezwłoczne działania zgodnie z procedurami obowiązującymi na kempingu. Za uruchomienie pomocy z zewnątrz odpowiadają pracownicy Recepcji, z którą można się skontaktować bezpośrednio lub pod numerem 0039 041 968075. W przypadku konieczności przeprowadzenia ewakuacji lub opuszczenia określonych stref/obszarów prosimy postępować zgodnie z zaleceniami odpowiedzialnego personelu, który w razie potrzeby skieruje gości do oznakowanych miejsc zbiórki (patrz: mapa kempingu).

20. Kemping, podobnie jak wszystkie firmy i gospodarstwa domowe, jest zobowiązany do przestrzegania zasad selektywnej zbiórki odpadów. W związku z tym:

 • Zabronione jest porzucanie jakichkolwiek odpadów, wymagana jest prawidłowa ich dystrybucja i właściwe korzystanie z wysp ekologicznych. 
 • W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości na ten temat prosimy o kontakt z Biurem Informacyjnym.
 • Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z wody – unikanie jej marnotrawstwa. Myj naczynia i wszystko, co masz do umycia w wyznaczonych miejscach.
 • Nie usuwaj produktów płynnych, wody używanej do przygotowywania posiłków, olejów, soli itp. do gleby ani studzienek. W przypadku nieumyślnego rozlania skontaktuj się niezwłocznie się z obsługą kempingu lub Biurem Informacyjnym. 

21. Używanie (przez gości) wszelkiego rodzaju dronów jest zabronione na terenie Camping Village.

22. Regulamin ten, wywieszony zarówno przy wejściu, jak i na terenie kempingu, jest przekazywany gościom po przyjeździe. Zatem wejście na kemping oznacza pełną akceptację tego regulaminu.

23. Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, jeśli uzna to za konieczne.

Dyrekcja zastrzega sobie prawo przejęcia i zatrzymania przedmiotów dłużnika.

Format PDF
Darmowe Wi-Fi w całym ośrodku
Nie zezwala się na pobyt zwierząt
2024 © Camping Garden Paradiso S.p.a. | Cap. Soc. I.V. € 7.000.000,00 |
Nr. Iscr, R.I. C.F. e P.IVA 02276040272 | Nr. R.E.A. 0207837 CCIA di Venezia
phone-handsetcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram