Garden Paradiso

KENNISGEVING EX ART.13 Italiaans Wetsbesl. 196/03

De verworven persoonsgegevens zullen in papieren en elektronisch formaat verwerkt worden voor de verzending van verkoop bevorderende mededelingen en de newsletter van het bedrijf. De aard van de verstrekking van uw gegevens is facultatief terwijl een weigering de verlening van de dienst in kwestie zal verhinderen. Deze gegevens zullen verwerkt worden door intern personeel en uitsluitend meegedeeld worden aan geautoriseerde subjecten en zullen niet verspreid worden. U kunt met betrekking tot de verstrekte gegevens de rechten uitoefenen die beoogd worden door artikel 7, door een speciaal schriftelijk verzoek naar de Eigenaar van de Gegevensverwerking te sturen: Camping Garden Paradiso S.p.a. gevestigd in Via F. Baracca, 55, 30013 Cavallino-Treporti VE, ter attentie van de eigenaar van de gegevensverwerking.