Logo Garden Paradiso

KENNISGEVING EX ART.13 Italiaans Wetsbesl. 196/03

De door u verzonden persoonsgegevens zullen verwerkt worden in papieren of elektronisch formaat met als enig doel het zoeken naar en selecteren van personeel, met de ondersteuning van papieren, informatica- of geautomatiseerde middelen, die hoe dan ook geschikt zijn om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de betreffende verwerking te garanderen. Deze gegevens zullen verwerkt worden door intern personeel en uitsluitend meegedeeld worden aan geautoriseerde subjecten en zullen niet verspreid worden. U kunt met betrekking tot de verstrekte gegevens de rechten uitoefenen die beoogd worden door artikel 7, door een speciaal schriftelijk verzoek naar de Eigenaar van de Gegevensverwerking te sturen: Camping Garden Paradiso S.p.a. gevestigd in Via F. Baracca, 55, 30013 Cavallino-Treporti VE, ter attentie van de eigenaar van de gegevensverwerking.