icon--tourist icon--share icon--checkin icon--photos icon--flag icon--water icon--tenda icon--link-download icon--checklist icon--home-full icon--slider-arrow icon--home icon--metratura icon--clima icon--auto icon--tv-sat icon--wc icon--doccia icon--link-arrow icon--calendar icon--depliant icon--facebook icon--flickr icon--gmap-pin icon--googleplus icon--instagram icon--magazine icon--menu icon--meteo icon--pinterest icon--twitter icon--users icon--webcam icon--youtube icon--virtual-tour icon--calendar-alt icon--logo-garden icon--award icon--tags icon--star icon--question icon--paper-plane icon--phone-alt icon--flag-alt
Vælg sprog: ×

Reglement

Søgtilgængelighed og book
Søg

Direktionen på Camping Garden Paradiso forventer, at alle gæster overholder følgende regler, så alle sikres et roligt og behageligt ophold. Dette reglement annullerer og erstatter tidligere regler.

 1. For adgang og ophold på campingpladsen skal alle gæster registreres og aflevere et pas (også børnene) og den ansvarlige for familien skal efterlade passet i receptionen, kontrollere, at alle oplysninger er korrekt og give besked i god tid, hvis der er ukorrekte oplysninger eller ændringer. Alle gæster får udleveret et armbånd og et campingpas, som skal fremvises på anmodning af vagterne på campingpladsen. Både armbånd og campingpas skal tilbageleveres ved afrejse. Minimumophold er 7 nætter i højsæsonen. Husdyr er ikke tilladt.
 2. Besøg af familie og venner skal aftales med direktionen. Besøgende skal efterlade deres pas i receptionen. Hvis besøget varer over 60 minutter, opkræves en pris pr. person i henhold til prislisten uden hensyn til alder. Besøgende er ikke tilladt lørdag og søndag og andre helligdage. Besøgende er ikke tilladt i stilletiden.
 3. Standpladserne i det frie område kan selv vælges af gæsten forud for godkendelse af receptionen. Det er kun tilladt at opsætte ét telt / én campingvogn pr. standplads. Telt eller campingvogn skal opsættes, så der er plads til parkering af bilen på selve standpladsen. Ekstra udstyr må kun opsættes, hvis der er plads til bilen. Hvis man under opholdet ønsker at skifte standsplads, skal man informere direktionen, inden man flytter.
 4. Opholdet afregnes ud fra antal nætter. Afrejse skal ske før kl. 11.00 for standpladser og før kl. 10.00 for beboelsesenheder; i modsat fald opkræves betaling for en ekstra nat. Betaling for opholdet kan ske to dage inden afrejse. Fra 1. april til 30. september opkræves en turistskat pr. nat uden hensyn til alder i medfør af lovdekret nr. 15 af 19/03/2012.
 5. Hvis en booking annulleres uden mindst 45 dages varsel, tilbageholdes den indbetalte forudbetaling. Det er tilladt med en forsinkelse på 24 timer. Hvis gæsten rejser hjem før tid, opkræves betaling for hele bookingperioden.
 6. Mindreårige skal være i selskab med forældre eller voksne, der er ansvarlige for dem over for direktionen.
 7. Gæsterne må kun køre i bil ind og ud af campingpladsen i det tilladte tidsrum og aldrig bruge bilen som befordring inden på pladsen. Maks. tilladt hastighed er 10 km/t.
 8. Fra kl. 23.00 til kl. 7.30 og fra kl. 13.00 til kl. 15.00 er det stilletid; og i dette tidsrum er følgende ikke tilladt:
  • at køre ind og ud af campingpladsen i bil eller cykle rundt på campingpladsen
  • at benytte sports- eller musikudstyr.
  Gæsterne bedes altid at undgå larm og brug af larmende udstyr, som kan skabe gener for andre gæster, samt holde en acceptabel volumen på tv og radio.
 9. Brug af swimmingpoolen er underlagt følgende regler:
  • poolen må kun benyttes i de angivne tidsrum
  • inden man benytter poolen, skal man gå igennem fodbassinet
  • man må ikke springe i vandet
  • man må ikke spise på kanten af poolen
  • man må ikke løbe på kanten af poolen
  • man må ikke gå barfodet rundt
  • man må ikke svømme under vandet.
  Børn under 4 år skal bære beskyttende badetøj eller vandtæt ble (kan købes i bazaren). Med henblik på servicekvaliteten og overholdelse af den gældende lovgivning, forbeholder direktionen sig retten til at lukke swimmingpoolen af hygiejniske årsager og/eller ekstraordinær vedligeholdelse uden at det giver ret til erstatning af nogen art.
 10. Stranden er overvåget af livreddere i tidsrummet foreskrevet af loven. Windsurf og sejlads generelt er udelukkende tilladt i de skiltede områder. Det er forbudt at bade, når det røde flag er oppe, og det er altid forbudt mellem kl. 19.00 og kl. 09.30 at opholde sig på bolværket og i nærheden af klippestenene (afmærket af hvide og røde pæle), ligesom det er forbudt at dykke, udøve undervandsfiskeri eller fiskeri med spyd inden for 500 meter fra strandbredden.
 11. Selv om der garanteres konstant overvågning af campingpladsen, påtager direktionen sig intet ansvar for tab af værdier og/eller personlige genstande. Hos informationskontoret findes sikkerhedsbokse (dækket af forsikring), hvor gæsterne kan opbevare deres penge, værdigenstande, dokumenter osv…
 12. Eventuelle beskeder til gæsterne leveres direkte til beboelsesenheden / standpladsen. Til håndtering af nødsituationer bedes gæsterne registrere deres mobiltelefonnummer i receptionen. Gæsterne bedes selv hente eventuel post hos ovennævnte kontor. Efter fem dages uafhentet post, sendes den tilbage til afsenderen.
 13. Campingpladsen bruger strøm på 220 Volt 50 Hz. Stikkontakterne på stedet kan klare cirka 1.200 watt. Ved forsøg på tilslutning af apparater med højere effekt, såsom kogeplader, ovne, klimaanlæg, vil beskadige den automatiske afbryder. Det er forbudt at tilslutte apparater/udstyr, som ikke opfylder kravene, eller bruge stik eller ledninger, som ikke er i perfekt stand eller med højere effekt end tilladt. Gæsterne bedes informere direktionen om eventuelle problemer ved brug af el-anlægget. Det er forbudt at trække ledninger, der er længere end 30 meter, trække ledninger hen over vejen og gennem planter. Ved overtrædelse af ovennævnte regler har personalet på campingpladsen ret til straks at frakoble tilslutningen af ledninger og/eller andet udstyr uden varsel. Det samme gælder for el-tilslutninger, som ikke opfylder den gældende lovgivning.
 14. Brug af grill er kun tilladt på sikker vis og under vejrforhold, så det ikke udgør fare eller gener. Det er strengt forbudt at bruge åben ild, både inden på campingpladsen og på stranden. Det er også forbudt at opbevare enhver form for brændstof eller brændbare stoffer, kun med undtagelse af gasflasker af typen “camping gaz” (campinggas, der opfylder lovkravene) max 5 kg, da det er yderst farligt at anvende gasflasker til hjemmebrug. Det er forbudt at ryge, bruge stearinlys (åben ild) eller lave mad inden i teltene. Det er forbudt at binde snor, garn, ståltråd, hængekøjer op og/eller installere andet udstyr, der kan udgøre en fare eller hindre den frie bevægelse.
 15. Vi skal informere gæsterne om, at vores campingplads er del af en miljøhensynsplan (inden for den venetianske lagune), og derfor har vi stor fokus på miljøet i alle vores tiltag og derfor er selv vores myggebekæmpelse af en sådan art, at den skader miljøet mindst muligt. Campingpladsen udfører jævnligt bekæmpelse på larvestadiet, og der er særlig fokus på at gøre campingpladsen til et tilflugtssted for svaler og flagermus, der på naturlig vis jager og spiser myggene. I særlige tilfælde af “tigermyg” udføres lokale sprøjtninger med udvalgte produkter på efterspørgsel af gæsterne (spørg i informationskontoret).
 16. BILVASK: Bilvask og vask af andet udstyr er kun tilladt i det dertil indrettede område på den eksterne parkeringsplads i tidsrummet fra kl. 07.00 til kl. 13.00 og fra kl. 15.00 til kl. 20.00 med produkter og rengøringsmidler, der opfylder lovkravene (vi anbefaler moderat brug af kemiske produkter). Det er strengt forbudt at vaske biler eller andet udstyr på campingpladsen ved brug af kemiske produkter.
 17. Det er forbudt at ryge på alle lukkede steder, såsom kontorer, toiletter, butikker, barer, restauranter osv. Gæsterne bedes desuden undgå at ryge i nærheden af børn og gravide kvinder, selv om det sker på åbne steder på campingpladsen eller på stranden (veje, sports- og legeområder, underholdningsarenaen osv.).
 18. NØDSITUATIONER: Hvis der opstår en nødsituation (brand, ildebefindende, ulykke osv...), skal man straks underrette nærmeste personale på campingpladsen, som så kontakter det centrale kontor og/eller direktionen, der vil træffe de nødvendige foranstaltninger iht. campingpladsens fastlagte procedurer. Ansvaret for aktivering af ekstern nødhjælp påhviler receptionen, som kan kontaktes direkte eller på telefonnummer 0039 041 968075. Hvis det bliver nødvendigt at evakuere folk fra campingpladsen eller bestemte områder, bedes gæsterne følge anvisningerne fra personalet, som hvis nødvendigt vil anvise til de fastsatte samlingspunkter; se kort over campingpladsen.
 19. Campingpladsen samt alle gæster er pålagt sortering af affaldet.
  • Det er forbudt at efterlade affald, og det er påkrævet, at man sorterer affaldet korrekt iht. anvisningerne i folderen, som uddeles, når der checkes ind og som giver instruktioner i korrekt brug af affaldsområderne .
  • For spørgsmål eller tvivl, kontakt informationskontoret.
  • Vi opfordrer til ansvarlig brug af vandet uden vandspild. Opvask og andet skal foregå i de anviste områder.
  • Hæld ikke produkter eller vand til tilberedning af mad, olier, salt osv. ud på jorden eller kloakkerne på vejen. Ved utilsigtet spild skal man straks henvende sig til campingpladsens personale eller hos informationskontoret.
 20. Dette reglement er ophængt ved indgangen og inden på selve campingpladsen, og det udleveres ved ankomst til campingpladsen. Adgang til campingpladsen forudsætter fuld accept af disse regler.
 21. Direktionen forbeholder sig retten til at ændre reglerne efter behov.
Direktionen forbeholder sig retten til at nægte folk adgang eller tilbageholde ejendomme i tilfælde af manglende betaling.
Følg os
Bliv en del af vores sociale netværk
top