Logo Garden Paradiso

FORTROLIGHEDSPOLITIK

HVORFOR DENNE MEDDELELSE

På denne side beskrives administrationen af siden til behandling af personoplysninger fra brugerne, som besøger den. Informationsmeddelelsen gives også iht. art. 13 i lovbekendtgørelse nr. 196/2003 - Lov om beskyttelse af personoplysninger til dem, der tager del i serviceydelserne web Camping Garden Paradiso S.p.a. som kan ses via telematik på adressen:

www.gardenparadiso.it

Informationsmeddelelsen gælder kun for websiden Camping Garden Paradiso S.p.a. og ikke andre websider web som eventuelt konsulteres af brugeren via linket. Informationsmeddelelsen tager også udgangspunkt i Anbefaling nr. 2/2001, som de europæiske myndigheder til beskyttelse af personoplysninger, samlet i Gruppen stiftet iht. art. 29 i direktiv nr. 95/46/EF, har indført den 17. maj 2001 til fastlæggelse af en række minimumskrav for indsamling af personoplysninger on-line, og navnlig måden, tidsrammen og arten vedrørende oplysningerne, som den dataansvarlige skal give til brugerne, når disse besøger websider, uafhængigt af formålet.

DATAANSVARLIG

Efter besøg på denne webside kan oplysninger vedrørende identificerede eller identificerbare personer blive behandlet. Den dataansvarlige er Camping Garden Paradiso S.p.a. med hjemsted Via F. Baracca, 55, 30013 Cavallino-Treporti VE.

STEDET FOR BEHANDLING AF OPLYSNINGER OG KOMMUNIKATION AF OPLYSNINGER

Behandling vedrørende serviceydelser via web på denne side sker på førnævnte hjemsted for Camping Garden Paradiso S.p.a. af internt personale, som er særligt udpeget til behandling af personoplysninger og hos adresser på udvalgte partnere til levering af serviceydelsen, som i den henseende er udpeget som eksterne ansvarlige for behandlingen af personoplysningerne. Ingen oplysninger, der stammer fra web-serviceydelsen videregives, men de kan overføres til tredjepart igennem ovennævnte ansvarlige, også uden for det europæiske fællesskab med henblik på at gennemføre specifikke behandlinger (administration af betalinger, logistik).

TYPEN AF BEHANDLEDE OPLYSNINGER

Navigationsoplysninger

It-systemerne og software-procedurerne til funktion af denne webside indhenter under normal drift nogle personoplysninger, hvis transmission er implicit i brugen af Internet-kommunikationsprotokollerne. Det drejer sig om oplysninger, som ikke er indsamlet med henblik på identificerede berørte, men som på grund af deres art via udarbejdelser og tilknytninger med tredjeparts oplysninger, gør det muligt at identificere brugerne. I denne kategori af oplysninger medhører IP-adresser eller domænenavne på brugernes computere, som forbinder sig til websiden, URI-websider (Uniform Resource Identifier) på de anmodede ressourcer, tidspunkt for anmodningen, den anvendte måde til fremføring af anmodningen til serveren, størrelsen på svarfilen, den numeriske kode, der angiver status for svar givet af serveren (gennemført, fejl osv.) og andre parametre vedrørende styresystem og brugerens IT-miljø. Disse oplysninger anvendes udelukkende med henblik på at udtrække anonyme statistiske oplysninger vedrørende brugen af websiden og kontrollere, at den fungerer korrekt, og de slettes straks efter udarbejdelsen. Oplysningerne kan anvendes til ansvarskontrol i tilfælde af IT-forbrydelser til skade for websiden, og med undtagelse af, at der på dette tidspunkt ikke tilbageholdes oplysninger om web-kontakter i længere tid end nødvendigt til ovennævnte formål.

Oplysninger, som frivilligt gives af brugeren

En valgfri, eksplicit og frivillig fremsendelse af elektronisk post til adresserne angivet på denne webside medfører efterfølgende indhentning af adressen på afsenderen, som er nødvendigt med henblik på at svare på anmodningerne, samt eventuelle andre anførte personoplysninger. Specifikke informationer gengives eller vises progressivt på websiderne for særlige efterspurgte serviceydelser.

COOKIES

Websiden gardenparadiso.it bruger cookies til serviceydelser, der øger og forbedrer websidens effektivitet for brugernes online-aktiviteter. En cookie er en tekstfil, der indeholder oplysninger og som downloades på brugerens computer eller mobilenhed, når denne besøger en webside. Cookies er nyttige, idet de gør det muligt for websiderne at genkende brugerens enhed. Cookies sendes således videre til den originale webside ved hvert efterfølgende besøg på websiden eller en anden webside, der kan genkende den pågældende cookie. For yderligere information om cookies, se websiden:www.allaboutcookies.org. I forbindelse med denne politik henviser vi med termen "cookie" til alle lignende instrumenter, herunder Web beacon og logfil.

Sådan anvender vi cookies

Vi anvender cookies til anonyme navigationer, som er nødvendige, således at brugerne kan navigere korrekt på gardenparadiso.it, anvende alle funktionerne og få adgang til sikre områder. Vi anvender analytiske cookies til bedre at fastlægge, hvordan vores brugere anvender websiden, til at optimere og forbedre websiden og gøre den interessant og relevant for brugerne.
Disse oplysninger er anonyme og bruges kun til statistiske formål.
Vi anvender Analytics-cookies til at overvåge vores webside med henblik på at forbedre benyttelsen og brugen af den. Disse cookies indføres normalt af tiltroede tredjepart (såsom Google igennem Analytics-platformen), men Camping Garden Paradiso S.p.a. tillader dog ikke disse virksomheder at indsamle personoplysninger om brugerne. Det betyder, at anonymiteten sikres, og personoplysningerne anvendes ikke af andre websider eller markedsføringsdatabaser.

Sådan ændres eller deaktiveres cookiernes præferencer

Du kan give tilladelse til registrering af brugernavn og adgangskoder i cookies, når navigationssessionen er afsluttet og aktivering af samme ved efterfølgende besøg, og du kan til enhver tid tilbagekalde denne tilladelse med fremtidig virkning ved at vælge de specifikke browserparametre, der gør det muligt at udelukke aktivering af cookies på følgende måde:

Mozilla Firefox:
  1. Vælg menuen ”Funktioner” og herefter ”Indstillinger”
  2. Klik på ”Privatliv og sikkerhed”
Microsoft Internet Explorer:
  1. Vælg ”Funktioner” og herefter ”Internetindstillinger”
  2. Klik på ”Beskyttelse af personlige oplysninger”
  3. Vælg det ønskede beskyttelsesniveau med markøren.
Chrome:
  1. Vælg ”Funktioner” og herefter ”Indstillinger”
  2. Klik på “Avancerede indstillinger”
  3. I området ”Privatliv” klik på ”Indstillinger”.
Opera:
  1. Vælg ”Fil” og herefter ”Præferencer”
  2. Klik på ”Privatliv”.

Besøgende kan deaktivere Google Analytics for reklamedisplay og selv indstille annoncer på Google Display ved hjælp af Administration af annoncer. For at deaktivere tredjepart cookies, der gør det muligt at indstille reklame på baggrund af adfærden på websiden, kan du besøge websiderne www.networkadvertising.org og www.youronlinechoices.com for at se NAI-medlemmerne (Network Advertising Initiative), der har tilføjet reklamecookies på din computer.
For at benytte dig af opt-out-funktionen fra det adfærdsmæssige reklameprogram fra et NAI- eller IAB-medlem skal du sætte kryds i feltet ud for den virksomhed, du ønsker at udelukke.

VALGFRI VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

Ud over anvisningerne for navigationsoplysningerne kan brugeren frit vælge at give personoplysningerne i anmodningen til Camping Garden Paradiso S.p.a. eller som anført i kontakt med campingpladsen for at bede om fremsendelse af informationsmateriale eller anden kommunikation. Hvis disse oplysninger ikke gives, kan det medføre, at anmodningen ikke kan opfyldes. Det skal understreges, at i nogle tilfælde (med det formål at administrere denne webside) kan myndighederne bede om information i medfør af art. 157 i lovbekendtgørelse nr. 196/2003 med henblik på behandling af personoplysninger. I disse tilfælde er det påkrævet at svare for at undgå en administrative sanktioner.

METODEN TIL BEHANDLING

Personoplysningerne behandles kun med automatiserede værktøjer i det nødvendige tidsrum til at nå formålet for indsamlingen. Der træffes specifikke sikkerhedsforanstaltninger for at undgå tab, misbrug eller forkert brug og ikke-autoriseret adgang til oplysningerne.

DE BERØRTES RETTIGHEDER

De personer, der har givet deres personoplysninger, har til enhver tid ret til at få bekræftet, om personoplysningerne eksisterer eller ej, få kendskab til indhold og oprindelse, kontrollere korrektheden eller anmode om integreringer eller opdateringer eller rettelser (art. 7 i lovbekendtgørelse nr. 196/2003). I medfør af samme artikel har man ret til at bede om, at ikke-lovmæssige personoplysninger slettes, ændres i anonym form eller blokeres, samt under alle omstændigheder anfægte af lovmæssige årsager, at de behandles.

I forbindelse med førnævnte behandlinger kan man udøve sine rettigheder foreskrevet i art. 7 i lovbekendtgørelse af 30. juni 2003, nr. 196, ved at sende en skriftlig klage til mailadressen privacy@gardenparadiso.it stilet til den dataansvarlige.