Zkontrolujte dostupnost a rezervujte

Pláž Camping Village Garden Paradiso získala modrou vlajku!

Co to znamená získat modrou vlajku?

Modrá vlajka potvrzuje vysokou kvalitu pláže (u moře, u jezera, v horách) z hlediska bezpečnosti, služeb a koupání.

Také letos pláž Camping Village Garden Paradiso se svými 400 metry zlatého písku dosáhla tohoto důležitého ocenění a chceme se o něj s vámi podělit! Jak se získává modrá vlajka, kdo ji uděluje a jaká jsou certifikační kritéria? 

Historie modré vlajky

U příležitosti Evropského roku životního prostředí v roce 1987 se Nadace pro environmentální vzdělávání (Foundation for Environmental Education) rozhodla založit oficiální certifikaci pro kvalitu pláží ve 49 zemích světa.

FEE je nevládní organizace, která podporuje výchovu k ochraně životního prostředí a každý rok ve spolupráci se 2 agenturami OSN rozhoduje, kterým plážím udělí modrou vlajku.

Nejedná se o konečné ocenění, ale musí být každý rok s nasazením znovu získáváno včetně zapojení návštěvníků pláže, a nejen těch, kteří se starají o to, aby byla čistá a přívětivá. Získání modré vlajky je týmová hra a i vy můžete přijet na dovolenou do Camping Village Garden Paradiso!

Jak se získává modrá vlajka?  

Stejně jako u jiných typů ocenění (například certifikace kvality TripAdvisor) i zde platí přísná kritéria, která je třeba dodržovat. Pojďme se na ně společně podívat.

Environmentální výchova a vzdělávání

Místní úřady a přímořská letoviska se musí zavázat, že budou zveřejňovat informace o programu Modrá vlajka a o kvalitě vody, upozorňovat na místa zajímavá z hlediska přírody a kultury a že vyvěsí mapu pláže s uvedením nabízených služeb.

Dalším základním úkolem turistických oblastí s modrou vlajkou je podporovat řádnou environmentální výchovu pro uživatele plážových služeb a rovněž stanovit kodex chování, který je třeba dodržovat.

Kvalita vody

Věděli jste, že na světě jsou krásné pláže, na kterých nelze modrou vlajku vyvěsit? Je to proto, že kvalita vody nebo nabízené služby nesplňují podmínky stanovené FEE.

Každý rok musí být odebírány a analyzovány vzorky vody s určitou frekvencí a pláž musí dodržovat určité hodnoty kvality vody co do mikrobiologických a fyzikálně-chemických vlastností. V koupacích oblastech ani v oblastech bezprostředně přilehlých nesmí docházet k vypouštění žádných odpadních vod (průmyslových ani komunálních).

Řízení v oblasti životního prostředí

Když je řeč o pláži, nemáme na mysli pouze písek, kameny a vodu, ale celý ekosystém a nabízené služby. Na pláži musí být zaručeno zachování a ochrana biologické rozmanitosti, musí být vždy udržována v čistotě, ale s ohledem na organismy, které ji obývají, což nejsme jen my, když se koupeme nebo opalujeme.

Aby byla pláž hodna modré vlajky, musí být vybavena funkčními toaletami, šatnami a kontejnery na tříděný sběr odpadu v adekvátním počtu. Přístup domácím mazlíčkům je povolen, ale musí být také sledován a rozumně kontrolován jejich majiteli!

Konečně na pláži s modrou vlajkou není povolen provoz motorových vozidel a v jejím bezprostředním okolí musí být podporováno používání udržitelných dopravních prostředků.

Služby a bezpečnost

Pláž oceněná modrou vlajkou musí být bezpečná pro ty, kdo ji používají, a proto musí:

  • mít bezpečnostní a záchrannou službu s vyškoleným personálem a v dostatečném počtu
  • mít zařízení první pomoci
  • být uspořádána do různých částí v závislosti na typu použití a návštěvníků
  • mít zdroj pitné vody

Nyní, když víte, jaké úsilí každoročně vkládáme nejen do našich zařízení, ale také do prostředí, které nás obklopuje, vás chceme požádat, abyste nám pomohli chránit krásu našeho pobřeží. Pokud budeme všichni spolupracovat, k úspěchu stačí jen velmi málo!

Užijte si dovolenou na pláži s modrou vlajkou Camping Village Garden Paradiso! 

Wi-fi v celém kempu zdarma
Zvířata nejsou povolena
2024 © Camping Garden Paradiso S.p.a. | Cap. Soc. I.V. € 7.000.000,00 |
Nr. Iscr, R.I. C.F. e P.IVA 02276040272 | Nr. R.E.A. 0207837 CCIA di Venezia
phone-handsetcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram