Zkontrolujte dostupnost a rezervujte

Pravidla kempování

Pravidla kempování

Vedení kempu Garden Paradiso doporučuje svým hostům dodržování následujících pravidel, aby měli zajištěn klidný a pohodlný pobyt. Toto nařízení ruší a nahrazuje předchozí.

1. Pro vstup a pobyt v kempu se musí každý host zaregistrovat svým dokladem totožnosti (včetně dětí), vedoucí skupiny musí předložit jeden doklad totožnosti, aby se zkontrolovala přesnost registrací a včas se upozornilo na veškeré nesrovnalosti nebo odchylky. Každý jednotlivý host obdrží náramek a identifikační kempingový průkaz, který předloží na požádání bezpečnostního personálu. Náramek i identifikační kempingový průkaz musí být při odjezdu vráceny. V hlavní sezóně je minimální délka pobytu 7 dní. Zvířata nemají přístup.

2. Návštěvy příbuzných a přátel je třeba dohodnout s vedením. Vpuštěné osoby jsou povinny u vstupu předložit průkaz totožnosti. V případě, že pobyt v kempu přesáhne 60 minut, bude za každou osobu účtována sazba dle ceníku. Návštěvy nejsou povoleny o sobotách, nedělích a jiných státních svátcích. Návštěvy nejsou nikdy povoleny během hodin klidu.

3. Parkoviště ve volné zóně si může host vybrat po předchozím souhlasu. Je povoleno obsazení pouze jedním vozidlem na posádku při přenocování na parkovišti. Každá posádka musí na hřišti udržovat volné parkovací místo pro svá vozidla. Další vozidla lze zaparkovat až po ověření dostupnosti místa pro vůz. Pokud během pobytu budete chtít změnit parkoviště, musíte to před přeparkováním oznámit vedení.

4. Za ubytování se účtuje také závěrečný úklid. Odjíždějící host je povinen zlikvidovat odpadky, zanechat prostory a nábytek uklizené, nádobí umyté a varnou desku uklizenou, lednici čistou a rozmraženou, mikrovlnnou troubu čistou, posbírat ložní prádlo (a ručníky, pokud jsou k dispozici) tak, aby bylo připraveno k vyzvednutí. V případě, že ubytování nebude zanecháno ve stejném stavu, v jakém bylo převzato, bude z kauce odečtena další částka.

5. Počet dní pobytu se stanoví na základě počtu nocí. Odjezdy se musí uskutečnit do 11:00 v případě parkoviště a do 10:00 pro obytné jednotky; po této době bude započítán další den pobytu. Platbu za pobyt je možné uhradit už dva dny před odjezdem. Od 1. dubna do 30. září je každý host povinen zaplatit pobytovou taxu bez ohledu na věk. Rozhodnutí městské rady č. 15 ze dne 19. 3. 2012.

6. Zaplacená kauce bude zadržena hostovi, který se vzdá rezervace bez výpovědní lhůty minimálně 45 dnů. Pozdní příjezd o 24 hodin je povolen. Hostu, který odjede předčasně, budou zaúčtovány všechny dny rezervace.

7.Nezletilí musí být v doprovodu rodičů nebo dospělých, kteří za ně budou odpovídat a ručit ve vztahu k vedení.

8. Hosté mohou používat motorová vozidla pouze pro vjezd a výjezd z kempu v povolených hodinách, nikdy ne pouze pro cestování v rámci kempu. Maximální povolená rychlost je 10 km/h.

9. Doba maximálního klidu je vyžadována od 23:00 do 7:30 a od 13:00 do 15:00. Zejména nejsou povoleny:

 • vjezd a výjezd motorových vozidel a jízda uvnitř včetně jízdy na jízdních kolách;
 • jízda na koloběžkách;
 • využívání sportovních a rekreačních zařízení a vybavení.

Doporučujeme, abyste se vyvarovali rámusu a používání hlučných zařízení, která mohou hosty rušit, a udržovat přijatelnou hlasitost televizorů a rádií.

10. Používání bazénu se řídí následujícími pravidly:

 • dodržujte uvedené časy;
 • před vstupem do vody se osprchujte a projděte vaničkami na mytí nohou;
 • potápění je zakázáno;
 • na hraně bazénu je zakázáno jíst;
 • je zakázáno běhat po ploše bazénu;
 • je zakázáno chodit bez pantoflí;
 • je zakázáno plavání na jeden nádech.

Děti do 4 let musí nosit stahovací plavky chránící před únikem nebo vhodné voděodolné plenky (k dispozici k prodeji v bazaru). Vedení si vyhrazuje právo pro účely kvality poskytovaných služeb a dodržování platné legislativy (nebo ochrany zdraví / pohody zákazníků?) uzavřít bazény z důvodů hygieny a/nebo mimořádné údržby bez toho, aniž by to představovalo vznik práv na náhradu škody.

11. Na pláž dohlížejí plavčíci kempu v časech stanovených zákonem. Použití windsurfingu a lodí obecně je povoleno pouze v oblasti označené signalizačními cedulemi. Do vody je zakázáno vstupovat s vyvěšenou červenou vlajkou a v každém případě vždy od 19.00 hodin večer do 09.30 hodin ráno je zakázáno procházet přes vlnolamy v moři a přibližovat se k útesům (limit je označen bílými a červenými kůly). Potápění, podvodní rybolov a rybaření na vlasec do 500 metrů od břehu.

12. I když vedení kempu zajišťuje nepřetržitý dohled nad kempem, nepřebírá žádnou odpovědnost za ztrátu cenností a/nebo osobních věcí. V informační kanceláři jsou bezpečnostní schránky (pojištěné), kam si každý host může uložit peníze, cennosti, doklady atd.

13. Jakékoli zprávy hostům budou doručeny přímo na jejich ubytování. Pro řešení případných mimořádných událostí žádáme hosta, aby na recepci zaregistroval svůj mobilní telefon. Žádáme hosty, aby si vyzvedávali korespondenci ve výše uvedené informační kanceláři. Po pěti dnech uložení bude pošta vrácena odesílateli.

14. Kemp používá elektřinu 220 V, 50 Hz. Elektrické zásuvky kempu jsou dimenzovány na přibližně 1 200 wattů. Jakýkoli pokus o použití zařízení s vyšším výkonem, jako jsou obecně vařiče, kamna, klimatizace, poškozuje automatický spínač. Je zakázáno připojovat k elektrické síti jakýkoli spotřebič / zařízení, které neodpovídá předpisům, nebo zásuvky a kabely, které nejsou v dokonalém stavu nebo s vyšším výkonem, než je povoleno. Žádáme vás, abyste jakékoli problémy s používáním elektrického zařízení neprodleně nahlásili vedení. Je zakázáno pokládat elektrické kabely nad 30 metrů, křížit cesty elektrickými kabely a umisťovat kabely do zeleně. V případě porušení předchozího odstavce je personál ubytovacího zařízení výslovně oprávněn okamžitě bez upozornění odpojit jakýkoli kabel a/nebo jiné zařízení. Stejné oprávnění je uděleno v případě elektrických přípojek, které nejsou v souladu s platnou legislativou.

15. Použití „grilu“ je povoleno pouze způsoby a za atmosférických podmínek, které nepředstavují nebezpečí nebo rušení. V každém případě je absolutně zakázáno používání otevřeného ohně, a to jak uvnitř kempu, tak na pláži. Dále je zakázáno disponovat jakýmkoli druhem paliva nebo hořlavé látky, s jedinou výjimkou plynové láhve typu „camping gaz“ (směs plynu pro kempování dle platných předpisů) max. 5 kg, neboť použití domácích tlakových lahví je mimořádně nebezpečné. Ve stanech je zakázáno kouřit, používat svíčky (otevřený oheň) nebo vařit. Je zakázáno přivazovat ke stromům lana, provazy, železné dráty, houpací sítě a/nebo instalovat cokoli jiného, co by mohlo představovat nebezpečí nebo překážet volnému pohybu.

16. Informujeme naše milé hosty, že vzhledem k tomu, že naše zařízení je zasazené do vzácného environmentálního prostředí (Benátská laguna), jakýkoli náš zásah bere velmi ohled na životní prostředí, a proto je také boj proti komárům prováděn co nejméně zatěžujícím způsobem pro životní prostředí. V kempu pravidelně probíhá boj proti larvám, kromě toho byla navíc věnována zvláštní pozornost pro osídlení kempu vlaštovkami a netopýry jakožto přirozenými predátory komárů. Pro zvláštní případy „komárů tygrovaných“ se provádí lokalizované ošetření vybranými přípravky výhradně na žádost hostů (požádejte o ně v informační kanceláři).

17. MYTÍ AUTOMOBILŮ: mytí aut a jakéhokoli jiného vozidla nebo nářadí je povoleno pouze na speciálním náměstíčku na venkovním parkovišti v době od 07:00 do 13:00 a od 15:00 do 20:00 s přípravky a mycími prostředky, které splňují zákonné požadavky (doporučujeme mírné použití chemikálií). Je absolutně zakázáno mýt jakékoli vozidlo nebo zařízení na volném prostranství chemickými přípravky.

18. Kouření je zakázáno v jakékoli uzavřené kanceláři, koupelnách, obchodech, barech, restauraci apod. Dále vás žádáme, abyste nekouřili v přítomnosti dětí a žen ve zřejmém stavu těhotenství, a to ani na venkovních místech v kempu i na pláži (aleje, sportoviště a hřiště, aréna určená pro představení, pláž atd.).

19. NOUZOVÉ VEDENÍ: V případě mimořádné situace (požár, nevolnost, nehoda, atd.) neprodleně informujte personál kempu, který se nachází v bezprostřední blízkosti, jenž bude kontaktovat centrálu a/nebo vedení, které zakročí dle postupů definovaných kempem. Odpovědnost za zajištění vnější pomoci má recepce, kterou lze kontaktovat přímo nebo na čísle 0039 041 968075. V případě nutnosti evakuace nebo opuštění určitých zón/oblastí vás žádáme, abyste se řídili pokyny odpovědného personálu, který vás v případě potřeby dopraví na vyznačená stanoviště, viz mapka kempu.

20. Kemp, stejně jako všechny aktivity a domácnosti, je povinen dodržovat tříděný sběr odpadu, a proto:

 • Je zakázáno opouštění jakéhokoli odpadu, požaduje se jeho správné rozdělení a správné využívání ekologických ostrůvků.
 • V případě jakýchkoliv dotazů nebo pochybností k tématu se obraťte na informační kancelář.
 • Žádáme o zodpovědné používání vody a předcházení plýtvání. Myjte nádobí a cokoli jiného na vyhrazených místech.
 • Nevylévejte produkty, vodu použitou k přípravě jídla, oleje, sůl atd. na zem nebo do odtokových kanálů cest. V případě náhodného rozlití ihned kontaktujte personál kempu nebo informační kancelář.

21. Používání jakýchkoli dronů (hosty) je zakázáno v jakémkoli prostoru kempinkové vesničky.

22. Tento řád, vyvěšený u vchodu i uvnitř kempu, dostává host při příjezdu; vstup do kempu tedy znamená jeho plné přijetí.

23. Vedení si vyhrazuje právo upravit tento předpis, pokud to bude považovat za nutné.

Vedení si vyhrazuje právo na přijetí a zadržení.

Formát PDF
Wi-fi v celém kempu zdarma
Zvířata nejsou povolena
2024 © Camping Garden Paradiso S.p.a. | Cap. Soc. I.V. € 7.000.000,00 |
Nr. Iscr, R.I. C.F. e P.IVA 02276040272 | Nr. R.E.A. 0207837 CCIA di Venezia
phone-handsetcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram